با افتخار در کنار مشتری

برآنیم با تمام توان و تخصص انتخاب امن و مطئنی باشیم و در امور حمل و نقل بهترین انتخاب برای شما باشیم.

 

همواره بسته بندی بار هوایی، به سلامت رسیدن بار و هزینه حمل و نقل کالا به مقصد، بخش بزرگی از دغدغه مسافرین را به خود اختصاص می دهد. بسته بندی استاندارد و اصولی بار از مهمترین نکات کلیدی در امر صادرات، واردات هوایی و فریت بار محسوب می شود و مستلزم توجه و دقت زیاد است. در حقیقت نحوه بسته بندی بار هوایی، یکی از قسمتهای حساس در حمل و نقل هوایی می باشد که به نیروی متخصص و افراد کارآزموده نیاز دارد.

 

کمی در مورد نحوه حمل ونقل هوایی بدانیم.حمل و نقل هوایی عبارت میشود از انتقال و حمل یک کالا توسط حامل هوایی . حال این نوع حمل و نقل دارای یکسری ضوابط و مقررات خاص می باشد که قبل از ارسال بار بایستی آشنا باشید.

قوانین حمل بار هوایی

 

شریک مدرن لجستیک شما